[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ok, innan jag tappar förståndet helt...On Wed, May 28, 2003 at 12:07:09AM +0200, martin wrote:
> > Jag har lyckats få till ett directory vars namn börjar med - (minus).

> rmdir ./-

Jaha, började med -, då blir det

rmdir ./-whatever

Men det fattade du säkert ändå.

/MReply to: