[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PostfixHej

Jag gillar postfix och kör för närvarande min mailserver på SuSE 8.0, men
jag hade tänkt byta till debian..men en fråga uppstår -i och för sig inte
debian specifik - men Postfix versioner 2.xxx kan dom använda konfig filer
från Postfix versioner 1.xxx (jag tänker närmast på main.cf och
master.cf)?

ThomasReply to: