[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PHP, Apache och MySQL hur få det att funkaOn Wed, 21 May 2003 22:02:54 +0200
"Matz Johansson" <matz.johansson@home.se> wrote:

> Är det någon som vet var man kan läsa om hur man får Apache, PHP och
> MySQL att funka ihop?
> 
> Eller nån som kan förklara lite enkelt?
> Jag har installerat dessa och jag får Apache och PHP att fungera men
> inte kopplingen till MySQL.
> Jag har försökt att installera nån MySQl-PHP applikation med Packet
> Manager men det funkar inte. Problemet är att Packet Manager inte kan
> hitta nån Debian security grej (kommer ej ihåg exakt vad som var
> problemet) då den skulle installera från internet.
> Då jag laddade ner rpm-filerna och körde rpm -i Mysql... blev resultatet
> "unable to open db3" eller nått sånt. Alltså kört, vad göra?
> 
> Då jag laddade net tar.gz filerna gick det bättre att installera men då
> fick jag nog inte med kopplingen till Apache och PHP. Jag tror detta
> eftersom jag inte kan öppna databasfilen jag skapat med MySQL från
> webbsidan gjord i PHP.
> Hur ska man koppla detta??
>

Glömde motsvarande idiotsäkra guide för Mysql:

http://www.mysql.com/doc/en/Quick_install.html
 
/Daniel

> Nån som vet och orkar svara?
> 
> /Matz
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: