[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PHP, Apache och MySQL hur få det att funkaOn Wed, May 21, 2003 at 10:02:54PM +0200, Matz Johansson wrote:
> Är det någon som vet var man kan läsa om hur man får Apache, PHP och
> MySQL att funka ihop?

http://www.tldp.org/

> Eller nån som kan förklara lite enkelt?

sudo aptitude install apache php4 php4-mysql mysql-server

> Jag har försökt att installera nån MySQl-PHP applikation med Packet
> Manager men det funkar inte. Problemet är att Packet Manager inte kan
> hitta nån Debian security grej (kommer ej ihåg exakt vad som var
> problemet) då den skulle installera från internet.

Försöka fixa det problemet istället. Allt blir mycket lättare att handha
och underhålla om du håller dig till debians officiella packet.


> Då jag laddade net tar.gz filerna gick det bättre att installera men då
> fick jag nog inte med kopplingen till Apache och PHP. Jag tror detta
> eftersom jag inte kan öppna databasfilen jag skapat med MySQL från
> webbsidan gjord i PHP.
> Hur ska man koppla detta??

Kan du köra php scriptet? I sådanna fall är det php<->mysql som strular.

Vilke felmeddelanden får du från scriptet? Kommer du åt databasen från
mysql-client motsv?

/Michael

ps, När du ställer en ny fråga, gör det inte genom att svara på ett mail
i ett helt annat sammanhang (som du gjorde nu, svarade på ett mail i
XFree tråden) Det blir fel i trådarna då och du riskerar att de som har
ett mailprogram som stöder trådar inte läser dina mail alls.

Attachment: pgp03HGbiC8Qe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: