[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hjälp!On Sat, May 17, 2003 at 07:02:39PM +0200, Jonas Jacobsson wrote:
> Jag försöker installera IMP/HORDE i Woody. Men det går
> inte så bra. Direkt efter installationen så testar
> jag surfa till minserver.com/horde/imp/ och då vill
> klienten spara ned php-filen som en fil lokalt. Efter

Problemet är nog att apache inte kör php filen som ett script.
Har du kollat att
LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
är avkommenterad (utan # i början) i /etc/apache/httpd.conf och starta
om apache.

/Michael

Attachment: pgpKTbgaRIrUE.pgp
Description: PGP signature


Reply to: