[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sagan om det mytiska Mutt och imapd och dess hemlighetHej

..men hur "specar" bu brevlådorna i muttrc - är det bara "set mailbox ~/Mail" och spelar det någon roll var det står?


--On den 21 mars 2003 14:34 +0100 Lars Hallberg <lah@micropp.se> wrote:

Thomas Nyman wrote:
Hej

Problemet: Jag har inte lyckats få någon klarhet i hur mutt hanterar
brevlådor. Tittar man på muttrc exempel så i vissa finns ingen brevlåda
öht angiven och i andra så står en sökväg till t.ex ~/Mail . Jag skulle
alltså vilja få klarhet i hur och vilka olika alternativ det finns för
att ange olika brevlådor i mutt.

Hmm.... när jag trycker c i mutt får jag öppna ny brevlåda... var som
helst i filsystemet med tab-kompetion... och möjligheta att öpna en lista
med alternativ om jag vill.

Om jag i muttrc spcar vilka mappar som får nya mail så kollar den dom
automatiskt och föreslår första mappen med nya mail när jag trycker c.

Det har funkar för mej ihop med de flesta andra epostprogram (utom de som
flyttar in mailen i ett helt eget format).

Sen kommer vi till nästa fråga som berör imapd. Oavsett vilket program
jag använder så händer följande när man ansluter till min imap server.
Email programmet visar alla mappar i hierarkin oavsett om det är fråga
om brevlådor. Således ser man t.ex mappen foo som inehåller textfiler
men inte epost. Jag har inte lyckats hitta någon config fil för imapd -
finns det någon som känner till var jag kan hitta info om detta.

Ja! Jag letar också efter en imap server som:

  * stödjer SSL

  * Låter mig configurera vilka filer och kattaloger den ska 'se' med en
enkel configfil i hemkattalogen. Vill göra nåt så här enkelt (eventuellt
kunna speca olika mailboxformat också):

file mbox inbox
dir Mail

Så såg man inbox -> mbox och kattalogen Mail när man loggade in över
IMAP, istället för *#!@! hela hemkattalogen... Har hittat de som tillåter
att man flyttar hela imap rooten till t ex Mail (och en del mailklienter
tillåter det också).... men då kommer man inte alls åt mbox !#@! :-(

En dirty workorund är att skapa underkattalogen imap med symlänkar

inbox -> ~/mbox
Mail -> ~/Mail

Å sedan göra den till imap root... Är lite orolig för hur olika
epostprogram och imapservern samsas om fillås med den lösningen dock :-/

Och varför det inte går att fixa med en .imap fil övergår mitt förstånd!

/LaH


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: