[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

JabberdNågon som konfigurerat upp och kör JabberD? Har apt-getat jabber och
gjort grundinstallationen utan att få kontakt med servern, inte heller
petande via webmin-jabber har fått sprutt på servern. 

I felloggen:

20030226T15:54:57: [notice] (w4): bouncing a routed packet to aw@w4 from
14@c2s/812E1A0: Internal Delivery Error

(Kör en lokal gabber mot servern)

Någon som har tips?

/Anders W

-- 
Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se>
KreawitReply to: