[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: CD-brännare - Vimåste göra något åt det här!> > Mitt första steg här var att känna av terrängen lite; är det någon
> > som redan jobbar på problemet? Eller känner till om några ansträngningar
> > gjorts?
>
> Ja, lite har iaf hänt den den senaste tiden, från README.ATAPI
> i senaste cdrecord:
>
> 	Starting with Linux-2.5.45, there is a new experimental
> 	ATAPI interface initiated by Linus Torvalds. Unfortunately,
> 	this interface does not fit well into the rest of the Linux
> 	SCSI kernel transport naming scheme. Cdrecord allows to
> 	use this interface by calling e.g. cdrecord dev=/dev/hdc ...
> 	but it is not officially supported until it has been
> 	integrated into the dev=bus,target,lun nming scheme.
>
> /Daniel

Det där bådar ju väldigt gott. Dessvärre ligger väl den "breda lanseringen" 
av den där lösningen väldigt långt in i framtiden. Först ska 2.5-serien bli 
en 2.6, och sen tar det ytterligare tid innan userspace-programmen anpassat 
sig och situationen har blivit stabil.

Det bör finnas med i roadmappen att gå mot den här lösningen framgent, om/när 
den når ut till de breda lagren. (Observera att den primära målgruppen som 
det här riktar sig till normalt inte kör 2.5-kärna...)

Men icke desto mindre bör vi försöka få till en bra situation redan i 
dagsläget.

Tack för informationen.

/FredrikReply to: