[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skapa en debian-user-swedish-FAQ?On Tue, Feb 18, 2003 at 02:20:34PM +0100, Jonas Jacobsson wrote:
> Sedan en annan sak: varför är inte reply-to satt till listan?

Bättre att överlåta det till personen som svarar på brevet. Vill du
skicka till listan använd list-reply eller group-reply. Vill du skicka
privat använd reply.

Se även http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: