[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD-brännare - Vi måste göra något åt det här!

<DET VIKTIGA>

Det är inte tekniskt svårt att få igång en CD-brännare i Debian. Men det finns ingen anledning till att man ska behöva göra det över huvud taget! Installationsprogrammet borde ordna det här utan att man ska behöva fundera på det.

</DET VIKTIGA>

Personligen tycker jag att denna form av oautomatisering präglar Debian i allmänhet, och att det finns betydligt grövre saker av den här typen att ta itu med i innan man kastar sig över CD-brännarna. Vad jag förstått så planeras discover [0] att vara en del av Sarge(s installationsprogram), vilket bådar ganska gott. Så kontentan är att ni ska installera 'discover', se hur det hanterar en CD-brännare samt eventuellt ordna en liten patch ifall det inte fungerar som behagat.

[0] http://packages.debian.org/unstable/admin/discover.html

*/Qerub
Reply to: