[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med svenska tecken i terminal samt backspaceOn Wed, Feb 12, 2003 at 04:02:14PM +0100, Tobbe wrote:
> det funkar om jag använder LC_CTYPE=sv_SE men hur gör jag om jag vill 
> att den ska välja rätt LC_CTYPE? har hört mig lite för om hur locales 
> funkar, och fått uppfattningen om att den visar allt som går att visa på 
> svenska (debconf tex) om man satt LC_CTYPE=sv_SE. detta kan dock vara fel.
> tacksam för hjälp.

See locale(1). LC_CTYPE ändrar enbart teckenuppsättningen. LANG sätter
språket.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: