[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ftp.se.debian.orgÄr det någon annan som har problem med ftp.se.debian.org?  apt-get
klagar på att serven kopplar ner anslutningen hela tiden.Reply to: