[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Söker sponsor för mitt aspell-sv paketHej!

Jag söker en sponsor för mitt aspell-sv paket.

/Erik Rigtorp
-- 
main(){int i,a,e[10]={255,137,129,129,0,255,25,41,70,128},s[16]={3,4,5,6
,6,6,5,4,3,2,1,0,0,0,1,2},n=0;while(1){puts("\e[2J\e[1;1H");for(i=0;i!=
10;i++){for(a=s[(i+n)&15]+4;a!=0;a--)printf(" ");for(a=7;a>=0;a--){if((e
[i]>>a)&1){printf("#");}else{printf(" ");}}puts();}n++;usleep(40000);}}

Attachment: pgpniYCI8HnAS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: