[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: RAR igen"Fredrik Persson" wrote...
> Men, lik förbannat, varför kan jag inte packa upp en fil >2GB på en
VFAT-monterad FAT32-partition, där samma FAT32-partition klarar detta under
Windows (98SE)??


Eftersom du är så envis :) så tog jag mig tid att testa på min egen
maskin, och det verkar som om det fortfarande finns en 2GB gräns på
_vfat_ partitioner under Linux ja.

Testet gjorde jag på följande sätt:
Jag tog en ~750 MB wav fil, test1.wav som jag hade spelat in från ett
radioprogram, (hade ej hunnit komprimera den till en ogg fil ännu) och
kopierade den till en ~5GB vfat partition.
Sen kopierade jag filen till en fil med ett annat namn:
cp test1.wav test2.wav, varefter jag använde cat för att skapa en ännu
större fil:
cat test1.wav >> test2.wav.
Höll på på detta sätt tills jag kom till 2GB gränsen, och då fick jag
felmeddelandet "File size limit exceeded".
Testade sen att göra om samma operation på en ext3 partition och skapade
en fil på >2GB utan problem, varefter jag testade att kopiera den
till vfat partitionen och fick samma felmeddelande när filstorleken
kom upp till 2GB.

Dethär är nu inget vetenskapligt test förståss, bara ett konstaterande
att på min maskin så gick det inte att hantera filer >2GB på en vfat
partition.
Debian Woody
Kernel 2.4.18


Tomas

PS
Hittade inget definitivt svar med en snabb google sökning heller, men
jag såg diskussioner som _tyder_ på att "problemet" är borta i 2.5.x.
(Någon som diskuterade en patch.)
DSReply to: