[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cron för vanlig user?On Monday 13 January 2003 22:07, Mikael Bergman wrote:
> Om jag endast har användarrättigheter på ett system men
> vill köra ett job dagligen, hur gör jag då? Jag kan ju
> inte editera /etc/cron*.

Ett sätt är 'crontab -e'
Funkar inte det så får du prata med root och be 
honom/henne om rättigheter att köra crontab.

Från 'man crontab'.
"If the /etc/cron.allow file exists, then you must be 
listed therein in order to be allowed to use this command.  
If the  /etc/cron.allow file does not exist but the 
/etc/cron.deny file does exist, then you must not be listed 
in the /etc/cron.deny file in order to  use  this use 
command. If neither of these files exists, then depending 
on site-dependent configuration parameters, only  the  
super user will be allowed to use this command, or all 
users will be able to use this command. For standard Debian 
systems, all users may use this command."

/MichaelReply to: