[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: top för win32?Försök med `pslist -s' som finns någonstans under www.sysinternals.com.
Kolla efter ``paketet'' pstools.
/norling

> -----Original Message-----
> From: Niclas Söderlund [mailto:maillists@soderlund.org]
> Sent: den 18 december 2002 15:26
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: top för win32?
>
>
> Tjopp,
>
> nån som vet om det finns en binär av top som är kompilera och
> fungerar på
> win32 plattformen?
>
> mvh Niclas
>
> |_|_|_|_| Niclas Söderlund
> |_|_|_|_| All work and no play makes Jack a dull boy
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>Reply to: