[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OpenOffice?Bengt-Erik Johansson <be.johansson@privat.utfors.se> writes:

> Hej  
>  
> Är det nån som vet om OpenOffice finns paketerat som ett trevligt 
> .deb paket och vart man kan få tag på det isåfall? 

Från apt-get.org:

deb http://ftp.freenet.de/pub/ftp.vpn-junkies.de/openoffice/ woody main contrib

-- 
Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
41A942131CAA5C  | t m l l n x n
^C^CReply to: