[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SEB internet bank & mozilla? > jag har just nu noterat att det gå inte längre att använder
 > mozilla (eller konqueror (som inte gick innan heller)) till SEBs
 > internet banking.
 > 
 > det visa bara en del av de menu som finns på top och ingen av de
 > menuknappar fungerar.
 > 
 > Är det bara så hos mig, eller nånting de gorde?

Detta händer ibland, prova om en stund igen så brukar det vara fixat. Vet 
inte vad det beror på.

/tg
Reply to: