[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gr ej att mounta floppyTror att du glömt kompilera in autofs. Du kan kolla detta via att
mount -t fat /dev/fd0 /floppy 
(om du har fat på disken)
-t vfat	(om du har just -->vfat<--)

Om detta verkar stämma så e det bara att kompilera om.


On Sat, 30 Nov 2002 09:50:33 +0100
"Marcus Rej" <marcus@rejas.se> wrote:

> On Sat, Nov 30, 2002 at 12:39:09AM +0100, Patrick Borgqvist wrote:
> > Jag kompilerade om till kernel 2.4.18 och stötte sen på problem när jag 
> > skulle mounta min floppy.
> > 
> > jag körde: mount /floppy/
> > och fick felet: you must specify the filesystem type
> 
> Du har inte kompilerat in stöd för det filsystem du har på floppyn.
> Alternatvt så har du valt att ha det som modul och inte laddat modulen.
> 
> Kolla File Systems i din kärnkonfiguration. Jag brukar ha vfat eller
> minix på mina disketter.
> 
>  
> > Jag var inne och kollade i fstab och har jämfört den med vad jag hade 
> > tidigare (då det gick att mounta floppyn) men de är identiska
> > 
> > jag har typ: /floppy   auto  defaults,user,noauto
> 
> /etc/fstab har inget med detta att göra ... Eller jo, men inte med ditt
> problem :-)
> 
> > kan det vara en enhet eller liknande som jag missar när jag kompilerade min 
> > kernel? och i så fall vilken? eller vad kan det vara annars?
> 
> Se ovan.
> 
>   /Marcus
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: