[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: konstigheter med root-monteringOn Fri, 29 Nov 2002, Karolina Lindqvist wrote:

> Jag har fått en liten småkonstig sak genom att root är monterat två gånger.
> dev/hdb2    /        reiserfs    defaults,errors=remount-ro
> Allting verkar fungera bra ändå, men det verkar lite konstigt.
> Vad kan orsaka det här?

Det här verkar tämligen normalt när man har reiserfs på sin rootpartition.
Jag gjorde en snabb sökning på ditt problem på google (reiserfs rootfs
/dev/root) och fick upp några exempel som visade att det inte var några
konstigheter. Det går säkert att gräva djupare i det.

Vad säger dokumentationen till reiserfs angående användandet på / ?

> Gör det något?

Med stor sannolikhet, inte alls. :)

 -- Hans.Reply to: