[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Motorola CPN5360Tjena

Håller på att försöka accessa bios via seriesnöre.
Enligt manualen så ska serie snöre prata med 9600 8N1, men om jag har dom inställningarna så får jag bara skumma tecken i minicom.. om jag dock kör 19200 8N1 så ser det oki ut, förutom en massa skräptecken.. Någon som varit med om liknande problem, eller har kännedom om liknande kort?Lars Lindgren
----------------------------------------------------------------------------------------
"I'm on the path, he thought. I don't have to know where it leads. I just have to follow."
Reply to: