[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

starta program via -> xhost + och export DISPLAY...Hej,

jag har forsokt att starta program fran en annan debian dator
och sedan satta tillbaka $DIAPLAY till den ursprungliga datorn.
Men misslyckats! Vad har jag missat?

Sa har gjorde jag:
(client) $ xhost +server
   server being added to access control list
(client) $ rlogin -l user server
(server) $ export DISPLAY=client:0.0
(server) $ xterm
   xterm Xt error: Can't open display: client:0.0

Detta far jag med allt jag provat (mozilla, jbuilder...).

Alla tips tas emot!
Emil
-- 
______________________________________________
http://www.linuxmail.org/
Now with POP3/IMAP access for only US$19.95/yr

Powered by OutblazeReply to: