[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Många frågor blir det... :)Tackar! Men det visste jag redan. ( Redan läst det ) Har läst en hel
massa texter.
I mina kanske naiva tankar trodde jag att man kanske kunde pilla i såsen
och därav inte få den att avslöja vad man kör för kernel.

/Thomas

David Hardne wrote:
> 
>  Thomas@starka.st wrote on Nov 09, 2002 at 07:20:54 PM:
> >
> > Vad är det i apache som avslöjar vilken kernel man kör?
> > Nmappar man utan att ha port 80 öppen så vet inte nmap vad det är för
> > os.
> > Eller är det något på tcp/ip nivå som en vanlig dödlig inte fattar sig
> > på? :)
> >
> 
> Jag vet inte vad det är som skvallrar just i ditt fall, men det finns
> hur som helst en intressant artikel att läsa om just detta:
> 
> http://www.insecure.org/nmap/nmap-fingerprinting-article.html
> 
> Den finns även översatt till svenska på:
> 
> http://www.insecure.org/nmap/nmap-fingerprinting-article-se.html
> 
> --
>  . David Hardne <dh@cybe.net>
>  `-- wget -O- cybe.net/dh|gpg --import
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: