[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ägarskap och egenskaper på /var/mail ?söndagen den 3 november 2002 18.05 skrev Lars Andersson:
> At 17:18 2002-11-03 +0100, Christian Jönsson wrote:
> >Jag strulade till min /var/mail och nu undrar jag vilkt ägarskap (chown
> >xxx.yyy) /var/mail ska ha samt vilka övriga rättigheter (chmod zzz) den
> >ska ha?
>
> Hej,
> Följande rättigheter har min /var/mail (postfix).
>
> drwxrwsr-x  2 root   mail     4096 2002-10-27 21:25 mail
>
> /Lars

Jag har:

$ ls -l /var | grep mail
drwxrwsr-t  2 root   mail      72 Nov 3 04:17 mail/

Då undersökte jag närmare med:
$ ls /var/lib/dpkg/info | xargs grep var/mail
och fick:
base-files.postinst: install_directory var/mail 2775 mail

Det ska alltså vara rättigheter 2775 vilket motsvarar
drwxrwsr-x

varför det skiljer sig för mig, vet jag inte.

-- Karolina


Reply to: