[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: reverse engineering?On Thu, 31 Oct 2002, Andreas Schuldei wrote:

> hur är det med reverse engineering i sverige? är det laglig?

Ja.

Problemmet är sen då du skall använda det till något praktiskt. (C) finns
fortfarande kvar.
Reply to: