[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nergradera glibc i debianHej

Jag som många andra använder sid för att få del i de lite nyare och
roligare packeten som denna version erbjuder. 
En uppgradering som jag dock inte borde ha gjort var den till
libc6-2.3.1 då denna har gjort mitt system lite mindre användbart. T.ex.
krashar min javaplugin till Mozilla (Phoenis 0.3) med felet:

java_vm: relocation error:
/home/johan/phoenix/plugins/java2/lib/i386/libjava.so: symbol
__libc_wait, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link
time reference

Jag har även problem med wine. Min kazaa fungerar längre :) Och det som
ni alla förstår är ju smärre katastrof. 

Därför undrar jag nu om det finns något sätt att nergradera libc
tillbaks till min tidigare version. troligtvis var det väll 2.1


	Med Vänlig Hälsning 
				Johan Kristell
Reply to: