[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installations-cdDaniel Swärd:

> Finns det nån guide/howto om hur man tar en Debiandist och fixar egna
> installationsskivor?

Det skulle möjligen vara dokumentationen för paketet boot-floppies,
vilket (trots namnet) är installationsprogrammet för Woody. Eventuellt
kan informationen på http://www.debian.org/CD/ vara intressant, men jag
vet inte om den beskriver det du vill göra.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: