[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kernel: Warning only 896MB will be used.Hej,

jag kör testing (2.4.18-k7) på en maskin med 1024 mb ram.
Vid boot av Debian får jag endast 896 mb ram. Hur kan jag fixa detta?

"xconsole" säger så här:
...
Oct 25 17:54:24 w1 kernel: Warning only 896MB will be used.
Oct 25 17:54:24 w1 kernel: Use a HIGHMEM enabled kernel.
...

Vad skall jag ta mig till?!

Please cc to this email also :-)

Tack
EmilReply to: