[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Howto mount /mount/192.168.0.102 via ssh?Tommy Dugandzic <todu5811@home.se> writes:

> On Mon, 21 Oct 2002, David Röhr wrote:
> 
> > > Jag vill kunna köra exv:
> > > 
> > > [tommy@192.168.0.103 /]$ cat /proc/cpuinfo|grep -e "model name"
> > > model name   : Pentium II (Deschutes)
> > > [tommy@192.168.0.103 /]$ cat /mount/192.168.0.102/proc/cpuinfo|grep -e \
> > > "model name"
> > > model name   : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
> > > [tommy@192.168.0.103 /]$
> > > 
> > > Jag vill att detta ska gå via ssh.
> 
> > ssh tommy@192.168.0.102 cat /proc/cpuinfo|grep -e "model name"
> 
> Jo, men jag vill att den andra datorns filstruktur ska bli en del av min 
> dators. Anledningen till detta är att jag har alla mina StarTrek-avsnitt 
> på min skrivbordsdator men vill köra ldcc (en ncurses-baserad Direct 
> Connect-client) på den andra datorn.
> 

1) Lita på ditt nät mellan maskinerna så pass mycket (privata
  addresser tyder ju på att det är ett privat nät?) att du
  vågar köra nfs okrypterat över det, i alla fall read only.

2) Kör ett fildelningsprotokoll som du kan lita på, exempelvis (open-)afs.
 
2) Kör sfs, som låter som om det är vad du vill ha,
  d.v.s. enkapsulerad, krypterad, nfs.

3) Sätt upp ett vpn mellan maskinera, antingen m.h.a. freeswan
  eller ppp + ssh, och tillåt ingen trafik gå utanför vpn;et.> -- 
> Regards,
> 
> Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?421 
> 
> Note: If you have sent me mail between:
> 2002-08-30 14:29:17 and 2002-09-02 18:24:44,
> please send it again. I accidentally deleted some mail during above period(s).
> Note: My email address has changed to: todu5811@home.se
> The old one will still work until 2002-12-31 23:59:59 (GMT+1).
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Mvh Tobbe
-- 
######################################################################
Torbjörn Pettersson        # Email  tobbe@strul.nu
Vattugatan 5           # Web   www.strul.nu/~tobbe
S-111 52 Stockholm, Sweden    #
######################################################################Reply to: