[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: latex problemOn Thu, Oct 10, 2002 at 06:46:53PM +0200, Andreas Schuldei wrote:
> jag har problem med poster för mässan. jag får
> (/usr/share/texmf/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty))
> (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/color.sty
> (/usr/share/texmf/tex/latex/config/color.cfg)
> (/usr/share/texmf/tex/latex/graphics/dvipsnam.def)
> 
> ! LaTeX Error: Missing \begin{document}.
> 
> See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
> Type H <return> for immediate help.
> ...
> 
> l.159  \definecolor{black}{gray}{0}
> 
> ?
> 
> och det skulle väl inte händer. kanske är det en okänd bug? jag har laddad hela directory till 
> http://satie.debian.org/~andreas/debian_poster
>
> kan någon som är kunnig och har kanske en gammal latex version kolla detta?
> 
> (vitset är att jag använder samma layout än flyer och allt ser lite proffsiger ut.)

Bug och bug. Här är en lösning på problemet (hoppas jag).

nila:~/satie.debian.org/%7Eandreas/debian_poster$ diff debian_poster_sv.tex debian_poster_sv.tex.orig 
9c9
< \usepackage[dvips]{graphicx}
---
> \usepackage{graphicx}
68c68
< \input{swedish}
---
> 
nila:~/satie.debian.org/%7Eandreas/debian_poster$ diff fancyposter.cls fancyposter.cls.orig      
344c344
< % \RequirePackage[dvips]{graphicx}
---
> \RequirePackage[dvips]{graphicx}
nila:~/satie.debian.org/%7Eandreas/debian_poster$ 


Lycka till!

 /Marcus


-- 
Marcus Rejås       cellular: +46 70 266 7985
Rejås Datakonsult     e-mail:  marcus@rejas.se
Kungsgatan 15       gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc
s-761 44 Norrtälje    web:   http://www.rejas.se

Attachment: pgpyA2JhzhhTX.pgp
Description: PGP signature


Reply to: