[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vilken ADSL?On Thu, Oct 10, 2002 at 12:20:45PM +0200, Adam Huuva wrote:
> Bostream alltså. De verkar leverera noll-femman till Haparanda...
> Finns det några pengar att tjäna på att köpa modemet från annat håll?

Bostream har på sin sida en lista med modem som fungerar med deras
tjänster, och man behöver inte köpa modem av dem.

Däremot anvädner noll-femman, istream, DHCP-adresser - fast utan
inlogging.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| You can bring any calculator you like to the midterm, as long as it
| doesn't dim the lights when you turn it on.
| -- Hepler, Systems Design 182
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpkeMXbQSDCK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: