[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: qmail alias på namn med . imellanMina ljus & lyktor måste vara sönder för jag läste exakt det du pasteade
precis på lifewithqmail. Ber om ursäkt för helt onödig postning :)

//-Jonas 

-----Original Message-----
From: Lars Wirzenius [mailto:liw@iki.fi] 
Sent: den 7 oktober 2002 02:02
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: qmail alias på namn med . imellan

ma, 07-10-2002 kello 02:56, Jonas Björck kirjoitti:
> Jag har letat med ljus & lykta men lyckas inte hitta nånting som ger
nån
> som helst hjälp. Någon snäll själ här som vet?
> 
> Jag har satt upp alias med 
> echo \&lance > /var/qmail/alias/.qmail-jonasbjorck
> 
> Och det fungerar utmärkt, men när jag kör med punkt imellan för &
> efternamn så vill den inte spela med längre.

dot-qmail -manualsidan (se t.ex.
http://qmail.kpnqwest.fi/man/man5/dot-qmail.html) säger bl.a.

    WARNING: For security, qmail-local replaces any dots in ext with
    colons before checking .qmail-ext.  For convenience, qmail-local
    converts any uppercase letters in ext to lowercase.

Det borde alltså fungera, om du byter ut punkten mot kolon.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: