[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uw-imapdOn 2002-09-25, John Wall wrote:

> Hej,
>
> Jag har en fråga im uw-imapd. Mitt problem är att jag inte kan skapa under-mappar på mitt imap-konto.
> Hur kommer detta sig?, Är inte det standard?.
>
> Jag vill typ kunna göra följande i min outlook klient:
>
> -Inbox
>   |--old_inbox
>
> Osv .......
>
> Går det att fixa så man kan skapa undermappar?.

Jag har inte lyckats skapa underkataloger mha e-post klienten. Däremot
lyckades jag skapa underkataloger genom att logga in på servern och göra
katalogerna "manuellt" (dvs med mkdir kommandot) i katalogen där posten
ligger. Det fungerar inte helt perfekt, vilket var en av anledningarna
till att jag bytte från uw-imap till courier-imap.

-- 
Ulf Norberg
Department of Zoology, Stockholm University, S-106 91 Stockholm, Sweden
E-mail: ulf.norberg@zoologi.su.se
Phone: +46 8 164047, Fax: +46 8 167715Reply to: