[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: prob med XOn Mon, Aug 19, 2002 at 02:07:29PM +0200, Vänsterpartiet Gävleborg wrote:
> Hejsan.
> 
> Har problem med X
>
[..snippp..]
> 
> Nån som har nån idé vad det kan vara för fel ?

Till och börja med behöver vi veta vilken version av X du kör (3.3.6,
4.1.0-17 eller 4.2.0-pre1v2), och gärna en logg ifrån X som visar
startupen.

Om X har skapat en startlogg borde du finna den här:
/var/log/XFree86.0.log

"No screen" kan ifs tyda på att du inte lyckats ställa in din bildskärm
rätt.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| One of the most overlooked advantages to computers is...  If they do
| foul up, there's no law against whacking them around a little.
| -- Joe Martin
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpjP0NxgUgqF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: