[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sparc Ultra 5 och XFi brukar ju vara samma som se, så det kan gå.  Annars kan du ge dig
in i /etc/X11/xkb/ och leta, och fixa.  Skicka en patch, det är ju
synd om alla sparcar har samma problem.  Kan dock tänkas att du bör
använda någon XkbOption e.dyl.

/Micce


-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: