[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xdm configOn Wed, Aug 07, 2002 at 11:02:19AM +0200, lars lindgren wrote:
> xdm ger mig den lokala X inloggningen på den burk jag sitter på, men
> jag vill ha en lista på burkarna som finns i nätverket, som jag kan
> logga in på, så jag får välja altså... 

Det här kanske kan hjälpa dig:
http://www.xfree86.org/4.2.0/xdm.1.html#sect8

-- 
Anders Lindahl
http://k76.ryd.student.liu.se/~lindahl/Reply to: