[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nystartad xmms låser sig ca en minut.Morgan Mörtsell wrote:

söndagen den 21 juli 2002 23.15 skrev Morgan Mörtsell:

Kompilerade om kerneln och kör nu utan inkompilerade OSS drivrutiner.
Kompilerade upp ALSA med OSS emulering.
Gav inget resultat, eller det kanske man inte kan säga eftersom
xmms verkar hänga sig oftare nu.

Hittade orsaken, men förstår inte riktigt varför.
I KDE:s inställningscentral står angivet att aRts server skall startas.
Om denna stängs av så funkar xmms normalt utan häng.
Om timeout för automatisk avstängning av aRts så hänger sig
xmms precis det antal sekunder som ställts in.

om man får våga sig på en gissning utifrån tidigare erfarenheter så skulle jag tro att aRts-servern låser /dev/audio för att få ensamrätt till att skicka ut ljud eftersom den likt esound är en mixer/wrapper ovanpå lågnivå-ljuddrivisarna. Samma symptom kan för övrigt studerats om man använder ljud devicen till något och samtidigt försöker öppna en hemsida med flash på i en Mozilla med version lägre än 1.0, browsern stannar helt enkelt tills
den får lov att använda ljud-devicen.

Du kommer mao fortsätta ha problem om du inte stänger av aRts servern eller får xmms att använda aRts som ljudutgång (vilket du skrev att du hade problem med).

/Karl


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: