[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Debian GNU/Linux [was: Re: shellscript]On Wed, Jul 24, 2002 at 10:17:46AM +0200, Fredrik Jonson wrote:
> On Wed, 24 Jul 2002, Christian von Schultz wrote:
> 
> Jag respekterar Christians och många andras val att vara lite mer
> politiskt korrekta när de pratar om sitt system men personligen tycker
> jag det att det inte är så noga.

Personligeh har jag svårt att se detta som annnat än misslyckatr
hyckleri. Om man jämför argumenter i
http://www.gnu.org/philosophy/bsd.html med att kalla systemet för Debian
Gnome/XFree86/GNU/Linux så ser man att om bsd's advertising clause är
ett problem så måste GNU's namn krav vara det.

Univeristy of California bad bara om att bli nämda när du nämde features
som deras kod hade gjort, GNU skall alltida vara där.

Med andra ord. Om man gjorde ett system Mjupp baserat helt på BSD med en
webbtjänst som till lägg, Skulle en annons som nände och plockade fram
web-servers förträffligthet inte behöva nämda "University of California"
så länge det inte var en feature i grund systemet. Med and om nå nämde
att det var inoggning skyddad och att man kunde ladda upp filer till den
med ftp (och du hade ftpd från orginalet) så var du tvyngen att ha med
"University of Califronia" någon stanns i annonsen. Med tanke på hur det
ser ut i de flesta matrial av denna sort blir det inte speciellt mycket
adderande av olika folk. Utan för modligen blir det bara Mjupp.

Jämför vi nu med rms och GNU hållningen (så som i
http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html,
http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html) kan det lätt urarta till
Debian Sawmill/Gnome/XFree86/GNU/Linux (skall man ta in gtk också?)
Eller ännu mer konfunderande blit dem med Debian
KDE/QT/XFree86/GNU/Linux, efter som nu är en viktigt och stor komponent
(qt) helt emot den grund prinsip som rms använder för att holla fram GNU
som en viktigt del av namnet. Strävandet efter att skapa "fri"
programvara.


/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpgxQK8uCSrH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: