[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Direct Connect-klient?On Tue, Jul 23, 2002 at 03:52:32PM +0200, Fredrik Persson wrote:
> Någon som har några bra tips på frontends till
> "dctc"? (Eller om det finns alternativ till dctc.)
> 
> En KDE-frontend vore trevligt!
> 

Inte en KDE, men väl en QT:
http://sourceforge.net/projects/dc-qt/

Inte testat det själv, kan vara helt värdelöst. :)

//Fredde


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: