[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: shellscriptOn Mon, Jul 22, 2002 at 10:07:32PM +0200, lasse wrote:
> Jag vill att outputen ska se up typ
> Uptime is now 2 days and system load is 00. 00. 00. And we got 4 Users

Här ett exempel på hur du kan misshandla uptime ... skriptet tar hänsyn
till om maskinen i fråga har varit upp mindre än 24h.

--8<--

#!/bin/sh

UPTIME=`uptime`

if [[ `echo $UPTIME | grep days` ]]; then
  MSG=`echo $UPTIME | awk '{ printf("Uptime is now %s days and %s with system load %s %s %s, and we got %s user(s) currently logged in.\n", $3, $5, $10, $11, $12, $6) }'`
else
  MSG=`echo $UPTIME | awk '{ printf("Uptime is now %s with system load %s %s %s, and we got %s user(s) currently logged in.\n", $3, $8, $9, $10, $4) }'`
fi
echo $MSG

-->8--

Skriptet använder inga BASH-specifika kommandon, utan fungerar finfint i
BournShell och KornShell (på Solaris).

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Help me, I'm a prisoner in a Fortune cookie file!
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpES0dLAxB7i.pgp
Description: PGP signature


Reply to: