[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vart hittar man full CD distro av Woody (smauland) ?Peter Mathiasson wrote:

> > På tal om att det är 8 stycken - vilket verkar ha skapat en del
...snip...
> i386 tycks vara 7 cd skivor
> http://us.cdimage.debian.org/jigdo-area/current/jigdo/i386/
> 
> medans sparc ligger på 6
> http://us.cdimage.debian.org/jigdo-area/current/jigdo/sparc/
> 
> source ligger dessutom på ytterliggare 7.

Aha! Så det är 15 cdskivor då M .A .O ;)
Det är klart att man ska ha sourcen oxå.

Men Vad är detta med att man måste hålla på att byta skivor hela tiden då ?
Är inte installationspaketen sorterade på CD:arna efter beroende-ordningar?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: