[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Unidentified subject!> Ja, är inte mozilla en gtk-applikation på nån vänster?

Mnjaä... vetefasen. Har inte mozillafolket
implementerat ett helt eget widgetset för att
browsern ska se likadan ut på alla plattformar? Fast
kanske ju fonterna är något man plockar från
plattformen förstås...

/Fredrik


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: