[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla mail in men inte ut...Fredrik Jonson <pt97fjo@student.bth.se> writes:

>
> Förresten skulle det vara fint om du kunde ställa in din epostklient att
> radbryta någonstans mellan 65 och 75 tecken. Tack på förhand.
>

Tack gnu för en bra emailklient som kan fixa radbrytning lokalt, så man slipper
tjata på folk. Visseligen borde ju folk lära sig hur ett mail ska se ut men
det kommer inte hända inom snar framtid direkt, så problemet löses i andra
ändan istället. :-)


Johbe
-- 
"I learned how to handle delicate social situations from a little show
called 'Three's Company.'" -Fry 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: