[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla mail in men inte ut...On Mon, 15 Jul 2002, =?iso-8859-1?B?RW1pbCBI5Gdlcmx1bmQ= ?= wrote:

> använder Mozilla 1.0 och kan ladda hem (pop) mail men inte skicka ut 
> (smtp). Finns det något smtp-konfigurering i Debian också, eller vad 
> kan detta bero på?

Mozilla använder inte alls den lokala smtp-servern om du säger åt
den att skicka till en extern smtp-server, så det har nog inte med
din lokala burk att göra. 

Är du helt säker på att mozillainställningarna du gjort i windows
är kompatibla och korrekta i linux också?

Det är lite svårt att hjälpa dig att felsöka om du inte berättar
vilka paket du använder, vilka eventuella felmeddelanden du får
eller vilka inställningar du gjort. 

-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.se


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: