[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bildprogram XV, vilket paket?> jag har försökt hitta XV programet i något paket,
men misslyckats!
> 
> Var ligger det och vad heter det?

Jag tror inte att xv finns i Debian. Det är säkert
någon licenspryl. På paketsidan kan man ju söka
efter filnamn och /usr/bin/xv existerar inte.

/Fredrik


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: