[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ljudkortsproblem (AD1881A)Jag lyckas inte gå igång mitt ljudkort.

Jag kan infoga alsa-modulen "intel8x0" med hjälp av modconf, men sen när jag ska använda ljudkortet (cat fil.au > /dev/dsp) får jag felmeddelandet "/dev/dsp: No such device". Den dator jag använder är en Compaq Evo D300v och den är certifierad av Red Hat.

Jag kör testing.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: