[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

noflushdJag har en bärbar dator som jag försöker få att bli tyst. Jag har
installerat noflushd på den, och det fungerar rätt bra, men då och då
varvar hårddisken upp igen utan att jag gör någonting.

Hur kan jag få reda på vad det är som får den att varva upp?

-- 
                        Niklas

Attachment: pgpvOBme3u8ga.pgp
Description: PGP signature


Reply to: