[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

shell scriptJo, jag sitter och tragglar och försöker lära mig shellscriptning..
jag torskar just nu på att läsa in variabler från awk, som är inbäddat i ett shell script.
----script----
#!/bin/bash
set -x
WF="resolv.conf"
DOM="st0kk.com"
awk '{ print $2}' $WF 1>2
if [ ! $2 ="$DOM" ]
then
        echo "$DOM ligger inte först i listan"

fi
echo $2
----/script----

Vad jag vill göra är att via script återställa resolv.conf, som efter reload tappar inställningarna för min lokala domän. (dhcp tilldelade inställningar för dns. Så tanken bakom scriptet i ej script form är
1. kolla på rad ett col 2 om min domän finns med
2. om inte min domän finns på col 2, skriva in den.
3. lägga in en ny rad under search, där nameservern är den lokala dns'en's ip står.

tipps?!

Jag vet att det finns smidigare sätt att lösa detta problem ,men efterom att jag vill lära mig shellscriptning, så ....


Lars Lindgren
Ericsson radio system
System engineer

Mobile :+46703008336
Phone  :+4615058080


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: