[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med Telia ADSL i 2.2 och 3.0Martin Berg (martin@default.nu) wrote:
> > I ca 5 - 6
> >minuter. Efter det, kopplas jag ner. OBS! Det är inte så att jag helt 

hej,

du blir antagligen nerkopplad p.g.a. din PPPoE-klient
inte svarar på signalen som Skanova skickar till dig
för att se om du är uppkopplad eller inte. om de då
inte får något svar så stänger den porten du är då
ansluten till och du blir nerkopplad.

bara som en förklaring på ditt problem.

/örjan

-- 
     [x] icq - 496723     [x] url - fobie.net


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: