[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debianiserad XF86configVarje gång apt-get uppdaterar X så klagar dpkg på att min XF86config inte är anpassad till debian och erbjuder sig att fixa det och gör en backup på nuvarande fil, varje gång väljer jag 'yes', men XF86config remains the same.

Vad göra? 

-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: